Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4, 6

Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

1 Koningen 19:5

Hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: 'Word wakker en eet wat.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

Psalmen 147:9

die voedsel geeft aan de dieren, aan de roepende jongen van de raaf.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

1 Koningen 17:9

'Ga naar Sarefat, in de buurt van Sidon, en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

Psalmen 33:8

Laat heel de aarde vrezen voor de HEER, en wie de wereld bewonen hem duchten,
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

Numeri 20:8

'Neem de staf en roep met je broer Aäron de Israëlieten bijeen. In hun bijzijn moeten jullie de rots daar bevelen water te geven. Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen, en mensen en vee te drinken geven.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

Job 38:41

Wie verschaft de raaf zijn voedsel, wanneer zijn jongen God aanroepen, wanneer ze zonder voedsel rondzwerven?
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

Job 38:8

En wie sloot de zee af met een deur, toen ze uit de schoot van de aarde brak?
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

Mattheüs 4:4

Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

Mattheüs 4:11

Daarna liet de duivel hem met rust, en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

Job 34:29

Maar als hij zwijgt, wie kan hem dan verstoren? Als hij zijn gelaat verbergt, wie kan hem dan aanschouwen? Over de mensen en de volken waakt hij evenzeer,
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:4

Amos 9:3

Al verschuilen ze zich op de top van de Karmel, ik zal ze weten te vinden en ze daar weghalen; al proberen ze zich voor mij te verbergen op de bodem van de zee, ik zal de slang daar bevelen om hen te bijten.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:6

Lukas 22:35

Daarna zei hij tegen hen: ‘Toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, reistas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort?’ ‘Niets!’ antwoordden ze.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:6

Jesaja 33:16

hij zal hoog hierboven wonen, veilig in de onneembare rotsburcht; in zijn brood wordt voorzien, aan water is nooit gebrek.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:6

Psalmen 78:23

Hij gaf een bevel aan de hoge wolken en de deuren van de hemel gingen open,
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:6

Jeremia 37:21

Koning Sedekia beval toen Jeremia over te plaatsen naar het kwartier van de paleiswacht. Daar kreeg hij elke dag een brood uit de Bakkersstraat, totdat al het brood in de stad op was. Jeremia bleef in het kwartier van de paleiswacht.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:6

Psalmen 78:15

Hij spleet de rotsen in de woestijn en leste hun dorst met een watervloed,
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:6

Psalmen 37:19

Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen, in tijden van hongersnood hebben zij te eten.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:6

Richteren 15:18

Hij had ondertussen erge dorst gekregen, en daarom riep hij tot de HEER: 'Aan u, Heer, heb ik deze geweldige overwinning te danken. Moet ik nu sterven van de dorst en alsnog in handen vallen van die onbesnedenen?'
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:6

Psalmen 34:9

(34:10) Vromen, heb ontzag voor de HEER: wie hem vreest lijdt geen gebrek.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:6

Hebreeën 13:5

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten,’
1
2
Volgende