1 Koningen 17:3

NBV

3'Ga weg van hier. Ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de wadi Kerit, aan de overkant van de Jordaan.

SV

3Ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krith, die voor aan de Jordaan is.

KJV

3Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cherith, that is before Jordan.