Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

2 Koningen 3:13

maar Elisa zei tegen de koning van Israël: 'Wat wilt u van mij? Gaat u maar naar de profeten van uw vader en moeder.' 'Nee, 'zei Joram, 'want het is de HEER die deze drie koningen bijeen heeft gebracht om ze aan Moab uit te leveren.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Lukas 4:34

‘Aaah! Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Lukas 5:8

Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ‘Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

2 Samuel 16:10

Maar de koning zei: 'Wat heb ik met jullie te maken, zonen van Seruja? Hij vervloekt mij; en wat dan nog? Dat heeft de HEER hem natuurlijk ingegeven. Wat vraag je dan: Hoe waagt hij het?'
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Johannes 2:4

‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Job 13:26

Want u verordent bitterheid voor mij, u belast mij met de zonden van mijn jeugd.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Ezechiel 21:23

(21:28) De Judeeërs zullen denken dat dit een valse voorspelling is, ze hebben immers eden van trouw gezworen! Maar hun schuld komt aan het licht, ze zullen gegrepen worden.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Markus 6:16

Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: ‘Het is Johannes, die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Genesis 50:17

je dit verzoek over te brengen: “Vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Ze hebben je in de ellende gestort, maar wees nu zo goed om de dienaren van de God van je vader die misdaad te vergeven.”’ Bij het horen van die woorden kon Jozef zijn tranen niet bedwingen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

1 Koningen 13:1

Hij stond al bij het altaar klaar, toen er een godsman uit Juda aankwam die door de HEER gezonden was.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Lukas 8:28

Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

2 Kronieken 35:21

Koning Necho stuurde hem afgezanten met het volgende bericht: 'Wat wilt u van mij, koning van Juda? Het is niet tegen u dat ik optrek, maar tegen het koningshuis waarmee ik in oorlog ben. God heeft mij gezegd dat ik moest voortmaken. U kunt u beter niet mengen in de zaken van God, die mij ter zijde staat, anders zal hij u vernietigen.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

1 Koningen 18:9

Maar Obadja protesteerde: 'Dat zou mijn dood zijn! Wat heb ik misdaan, heer, dat u mij aan Achabs genade wilt overleveren?
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Genesis 42:21

en ze zeiden tegen elkaar: ‘Dit is onze straf omdat we ons niets hebben aangetrokken van de smeekbeden van onze broer, terwijl we toch zagen dat hij doodsbenauwd was. Daardoor zitten wij nu in de ellende.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Markus 5:15

Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetene daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand, dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen, en ze werden door schrik bevangen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

2 Samuel 19:22

(19:23) Maar David antwoordde: 'Wat heb ik met jullie te maken, zonen van Seruja? Juist vandaag moeten jullie me niet tegenwerken. Vandaag wordt in Israël niemand ter dood gebracht, want vandaag weet ik dat mijn koningschap over Israël is hersteld.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Markus 5:7

en luid schreeuwend zei hij: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik bezweer je bij God: doe me geen pijn!’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Genesis 50:15

Nu hun vader er niet meer was, zeiden Jozefs broers tegen elkaar: ‘Als Jozef zich nu maar niet tegen ons keert en zich wreekt voor alle ellende die wij hem hebben aangedaan.’
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

Job 13:23

Hoeveel wandaden en zonden heb ik begaan? Laat me weten wat mijn overtredingen zijn!
Gerelateerd aan 1 Koningen 17:18

1 Samuel 16:4

Samuël deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de oudsten van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: 'Uw komst is toch geen slecht teken?'