Open de Bijbel

1 Koningen 15:11
NBV 11 Net zoals zijn voorvader David deed Asa wat goed is in de ogen van de HEER. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 11 En Asa deed wat recht was in de ogen des HEEREN, gelijk zijn vader David.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 11 And Asa did that which was right in the eyes of the LORD, as did David his father.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version