Gerelateerd aan 1 Koningen 13:17

Gerelateerd aan 1 Koningen 13:17

1 Koningen 20:35

Iemand uit de profetengemeenschap vroeg op bevel van de HEER aan een andere profeet: 'Sla me alsjeblieft.' Toen de ander weigerde hem te slaan,
Gerelateerd aan 1 Koningen 13:17

1 Thessalonicensen 4:15

Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.
Gerelateerd aan 1 Koningen 13:17

1 Koningen 13:1

Hij stond al bij het altaar klaar, toen er een godsman uit Juda aankwam die door de HEER gezonden was.