Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

2 Kronieken 11:2

Maar de HEER richtte zich tot de godsman Semaja met de woorden:
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

1 Timotheüs 6:11

Maar jij, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

2 Koningen 4:25

Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gechazi: 'Kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem.
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

1 Koningen 13:11

Nu woonde er in Betel een oude profeet. Een van zijn zonen kwam naar hem toe en vertelde hem wat de godsman die dag in Betel had gedaan en wat hij tegen de koning had gezegd. Toen zijn zonen hem alles hadden verteld,
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

2 Koningen 4:27

maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gechazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei: 'Laat haar maar, ze heeft verdriet. En ik wist daar niets van, de HEER heeft het voor mij verborgen gehouden.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

2 Kronieken 12:5

De profeet Semaja ging naar Rechabeam en de leiders van Juda, die zich toen Sisak naderde in Jeruzalem hadden verzameld, en zei tegen hen: 'Dit zegt de HEER: Omdat jullie je van mij hebben afgewend, wend ik mij op mijn beurt van jullie af en lever ik jullie aan Sisak uit.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

1 Koningen 17:18

Toen zei de vrouw tegen Elia: 'Wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe gekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden?'
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

2 Koningen 4:22

en riep tegen haar man: 'Stuur me een van de knechten met een ezelin! Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

1 Koningen 13:4

Toen de koning hoorde wat de godsman over het altaar in Betel zei, stak hij over het altaar heen zijn hand naar hem uit en beval: 'Grijp hem!' Maar zijn uitgestrekte arm verstijfde, hij kon hem niet meer naar zich toe bewegen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

1 Koningen 13:1

Hij stond al bij het altaar klaar, toen er een godsman uit Juda aankwam die door de HEER gezonden was.
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

1 Koningen 17:24

Toen zei de vrouw tegen Elia: 'Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de HEER spreekt.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

2 Koningen 4:16

en Elisa zei tegen haar: 'Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.' 'Nee, waarde godsman, 'antwoordde ze, 'spiegelt u me toch niets voor.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 12:22

Deuteronomium 33:1

Dit is de zegen die Mozes, de godsman, uitsprak over de stammen van Israël, voor hij stierf.