Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 9:4

En wat jezelf betreft, als jij mij met heel je hart oprecht toegewijd blijft, zoals je vader David dat was, als je alles doet wat ik je opdraag en je altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels,
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 8:61

Blijf volkomen toegewijd aan de HEER, onze God, door zijn voorschriften te volgen en u aan zijn geboden te houden, zoals u dat nu ook doet.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 11:6

Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER en was de HEER niet zo trouw als zijn vader David.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 15:3

Hij bedreef alle zonden die zijn vader vóór hem had bedreven en was, in tegenstelling tot zijn voorvader David, de HEER, zijn God, niet met heel zijn hart toegedaan.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

2 Kronieken 25:2

Hij deed wat goed is in de ogen van de HEER, maar niet van ganser harte.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 11:38

Als je luistert naar alles wat ik je opdraag, mij gehoorzaamt en doet wat goed is in mijn ogen door mijn voorschriften en geboden in acht te nemen zoals mijn dienaar David dat deed, dan zal ik je ter zijde staan en je koningshuis bestendigen, zoals ik dat ook voor David heb gedaan. Ik zal Israël aan jou geven.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Kronieken 28:9

En jij, Salomo, mijn zoon, wees ontvankelijk voor de God van je vader en dien hem met volle overgave. Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten. Als je hem zoekt, zul je hem vinden; als je hem verlaat, zal hij je voor eeuwig verstoten.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

2 Kronieken 17:3

De HEER stond Josafat bij, omdat hij het voorbeeld van zijn voorvader David volgde: hij zocht zijn heil niet bij de Baäls,
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 9:10

Twintig jaar had Salomo besteed aan deze twee bouwwerken, de tempel voor de HEER en het koninklijk paleis.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 6:1

In het vierhonderdtachtigste jaar na de uittocht van de Israëlieten uit Egypte, in het vierde jaar van zijn regering over Israël, in de maand ziw, de tweede maand, begon koning Salomo met de bouw van de tempel.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

Nehemia 13:26

Zijn dit niet de vergrijpen waaraan Salomo, de koning van Israël, zich schuldig maakte? Onder alle volken was er geen koning zoals hij, hij was geliefd bij zijn God, en God stelde hem dan ook als koning over heel Israël aan, maar zelfs hij zondigde vanwege vrouwen van buitenlandse afkomst.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 11:42

Veertig jaar regeerde Salomo vanuit Jeruzalem over heel Israël,
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 14:21

Rechabeam, de zoon van Salomo, was dus koning van Juda. Hij was eenenveertig jaar oud toen hij koning werd. Zeventien jaar regeerde hij in Jeruzalem, de stad die de HEER uit alle steden van Israëls stammen had uitgekozen om er zijn naam te laten wonen. Zijn moeder was Naäma, een Ammonitische.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Kronieken 29:19

Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en wetten naleeft en alles in het werk stelt om de burcht te bouwen waarvoor ik de voorbereidingen heb getroffen.'
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

2 Kronieken 34:2

Hij volgde het voorbeeld van zijn voorvader David en hield zich daaraan: hij deed wat goed is in de ogen van de HEER.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

Deuteronomium 17:17

Evenmin is het de koning toegestaan er veel vrouwen op na te houden, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag hij ook geen zilver en goud ophopen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

2 Koningen 20:3

'HEER, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen.' Daarbij stortte hij bittere tranen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 15:14

En al verdwenen de offerplaatsen dan niet, toch was Asa de HEER zijn leven lang met heel zijn hart toegedaan.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

Deuteronomium 7:4

Want zij zouden uw kinderen ertoe verleiden de HEER ontrouw te worden en andere goden te dienen. Daarmee zou u zijn toorn over u afroepen en dat zou u meteen met de dood moeten bekopen.
Gerelateerd aan 1 Koningen 11:4

1 Koningen 11:2

Ze waren afkomstig uit de volken waarover de HEER tegen de Israëlieten had gezegd: 'Jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten, anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen.' Juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken.
1
2
Volgende