1 Koningen 11:39

SV

39En Ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen; nochtans niet altijd.

KJV

39And I will for this afflict the seed of David, but not for ever.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.