Open de Bijbel

1 Johannes 5:5
NBV 5 Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 5 Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version