Open de Bijbel

1 Johannes 5:4
NBV 4 want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version