1 Johannes 5:2

NBV

2Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven.

SV

2Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.

KJV

2By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments.