Open de Bijbel

1 Johannes 5:19
NBV 19 We weten dat wij uit God voortkomen, terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Wij weten, dat wij uit God zijn, en dat de gehele wereld ligt in het boze.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version