Gerelateerd aan 1 Johannes 5:15

Gerelateerd aan 1 Johannes 5:15

Lukas 11:9

Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:15

Spreuken 15:29

De HEER is ver verwijderd van de goddelozen, het gebed van de rechtvaardigen hoort hij.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:15

Markus 11:24

Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:15

1 Johannes 5:18

We weten dat iemand die uit God geboren is niet zondigt. De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem, zodat het kwaad geen vat op hem heeft.
Gerelateerd aan 1 Johannes 5:15

Jeremia 15:12

Maar het ijzer en het brons uit het noorden doen hun vernietigend werk.’