1 Johannes 5:11

NBV

11Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.

SV

11En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon.

KJV

11And this is the record, that God hath given to us eternal life, and this life is in his Son.