Open de Bijbel

1 Johannes 4:9
NBV 9 En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version