1 Johannes 4:9

NBV

9En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.

SV

9Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.

KJV

9In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.