Open de Bijbel

1 Johannes 4:19
NBV 19 Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 19 We love him, because he first loved us.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version