Gerelateerd aan 1 Johannes 4:11

Gerelateerd aan 1 Johannes 4:11

1 Johannes 3:23

Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:11

Johannes 15:12

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:11

1 Johannes 3:16

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:11

Kolossensen 3:13

Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:11

Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:11

Lukas 10:37

De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:11

Mattheüs 18:32

Daarop liet zijn heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem: “Je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:11

Efeze 4:31

Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.
Gerelateerd aan 1 Johannes 4:11

2 Korinthe 8:8

Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is.