Open de Bijbel

1 Johannes 3:3
NBV 3 Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 3 En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelven, gelijk Hij rein is.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 3 And every man that hath this hope in him purifieth himself, even as he is pure.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version