Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

Jakobus 2:15

Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt,
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

Romeinen 12:9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

1 Korinthe 13:4

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

Efeze 4:1

Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen:
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

Galaten 6:1

Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

Ezechiel 33:31

Ze komen in grote groepen naar je toe en nemen tegenover je plaats, ze luisteren naar je woorden maar handelen er niet naar. Ze hebben hun mond vol van de liefde, maar ze denken alleen aan hun eigen voordeel.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

Efeze 4:15

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

Galaten 5:13

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde,
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

Mattheüs 25:41

Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

1 Johannes 2:1

Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

1 Petrus 1:22

Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart,
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

2 Johannes 1:1

Van de oudste. Aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen, die ik werkelijk liefheb-en niet alleen ik, maar allen die de waarheid hebben leren kennen-
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:18

1 Thessalonicensen 1:3

en gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer.