Open de Bijbel

1 Johannes 3:14
NBV 14 Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 14 Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 14 We know that we have passed from death unto life, because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version