Open de Bijbel

1 Johannes 3:13
NBV 13 Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Marvel not, my brethren, if the world hate you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version