Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Johannes 1:12

Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Galaten 3:26

want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Galaten 4:5

maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

2 Korinthe 6:18

en jullie vader zijn, en jullie mijn zonen en dochters-zegt de almachtige Heer.'
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Johannes 17:25

Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Psalmen 36:7

(36:8) Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Romeinen 5:8

Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Efeze 3:18

Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen,
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Openbaring 21:7

Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Efeze 2:4

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is,
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Romeinen 9:25

zoals ook bij Hosea staat geschreven: 'Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Johannes 16:3

Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Galaten 3:29

En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Romeinen 8:32

Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Johannes 15:18

Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Romeinen 8:14

Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Psalmen 31:19

(31:20) Hoe groot is het geluk dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen, dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u, heel de wereld zal het zien.
Gerelateerd aan 1 Johannes 3:1

Romeinen 8:21

omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.
1
2
Volgende