Open de Bijbel

1 Johannes 2:22
NBV 22 Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 Who is a liar but he that denieth that Jesus is the Christ? He is antichrist, that denieth the Father and the Son.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version