Open de Bijbel

1 Johannes 2:20
NBV 20 U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 But ye have an unction from the Holy One, and ye know all things.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version