Open de Bijbel

1 Johannes 2:15
NBV 15 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version