1 Johannes 2:15

NBV

15Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem,

SV

15Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem.

KJV

15Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.