1 Johannes 2:12

SV

12Ik schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil.

KJV

12I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.