1 Johannes 1:9

NBV

9Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

SV

9Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

KJV

9If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.