Open de Bijbel

1 Johannes 1:9
NBV 9 Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 9 If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version