1 Johannes 1:4

NBV

4We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

SV

4En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.

KJV

4And these things write we unto you, that your joy may be full.