Open de Bijbel

1 Johannes 1:4
NBV 4 We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 4 And these things write we unto you, that your joy may be full.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version