Open de Bijbel

1 Johannes 1:10
NBV 10 Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version