Artikelen over Zacharia 12:9-14

Zacharia 12:9-14

De grote verdrukking II – Honderd bijbelstudies

In deze Bijbelstudie gaan we verder met de bespreking van de grote verdrukking. 6. Gebeurtenissen tijdens de grote verdrukking In de vorige Bijbelstudie...
honderdbijbelstudies.nl
Zacharia 12:9-14

Het duizendjarige vrederijk deel II: een beschrijving – Honderd bijbelstudies

De wereld zal er tijdens het duizendjarige vrederijk heel anders uit zien dan nu het geval is. De mensen zullen onder heel ander omstandigheden leven. In...
honderdbijbelstudies.nl
Zacharia 12:10-14

Overdenking van Nehemia (16) : Frisse Wateren

Mei/juni 2008. Mocht u deze zomer nog eens aan de kust komen, dan hebt u kans dat u deze gevederde vrienden kunt zien. Maar ook dit plaatje heeft ...
frissewateren.nl
Zacharia 12:10

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (16) : Frisse Wateren

Dit keer gaat het over Thomas. Ja, die wij wel eens de ongelovige Thomas noemen. En terecht, immers de Heer Zelf verwijt hem zijn ongeloof. Met ...
frissewateren.nl
Zacharia 12:10, 13

S18 DE VERBORGEN STRIJD IN DE PROFETIE – Bijbels Panorama

Na ‘11 september’ 2001 lijkt de wereld er anders uit te zien: onstabiel, minder veilig. Omdat de aanslagen uit het Midden-Oosten komen, staat men wantrouwend tegenover elke Arabisch ogende vreemdeling. Er ontstaat een spanningsveld tussen de islamitische
bijbelspanorama.nl
Zacharia 12:9-14

Het duizendjarig rijk de Bijbelse basis – deel II – Honderd bijbelstudies

Dit is het tweede deel van een serie van drie Bijbelstudies over de Bijbelse basis van de leer over het duizendjarig vrederijk. De leer dat Jezus na zijn...
honderdbijbelstudies.nl
Zacharia 12:10

Zie, Mijn Knecht (4) : Frisse Wateren

“Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was ...
frissewateren.nl
Zacharia 12:9-10

Wat er volgens de profetie gaat gebeuren – een overzicht – Honderd bijbelstudies

Inleiding De Bijbel heeft veel te zeggen over de eindtijd. Dé centrale gebeurtenis van de eindtijd is de wederkomst van Jezus. De Bijbel vertelt ons ook...
honderdbijbelstudies.nl
Zacharia 12:10

Oordeel en genade op de Karmel

In het Jodendom staat Elia in hoog aanzien. Niet verwonderlijk, want volgens Maleachi is hij immers de voorloper van de Messias...
israelendebijbel.nl
Zacharia 12:10

Een goddelijk ‘totdat’

Misschien zijn wij het ons niet altijd bewust, maar het woordje ‘totdat’ heeft in de Bijbel niet zelden een verstrekkende betekenis. In deze studie geven we een aantal voorbeelden met betrekking tot Gods plan met Israël.
israelendebijbel.nl
Zacharia 12:10

Israëls Immanuël

De woorden “God met ons” passen we vaak op onszelf toe, zonder te beseffen dat God deze zegen in de eerste plaats voor Zijn volk heeft bedoeld.
israelendebijbel.nl
Zacharia 12:10

De herbouw van de tempel in het licht van de eindtijd

Gezien de sterke groei van het (ultra)orthodoxe Jodendom verwacht men dat zij binnen veertig jaar de grootste stroming binnen het Jodendom zullen vormen. Maar wat betekent dit in het licht van de eindtijd en voor de herbouw van tempel?
israelendebijbel.nl
Zacharia 12:10

De komende Koning, Jeremia 23:5-8

Zowel Joden als christenen laten Jer. 23:5-8 slaan op de Messias. Immers, het gaat hier om een toekomstige nakomeling van David, Die als koning zal regeren in het land van Israël. Onder Zijn regering zal recht en gerechtigheid heersen, de verstrooide afst
israelendebijbel.nl
Zacharia 12:10

De eerste decennia van het christendom (7) : Frisse Wateren

Handelingen 2 vers 37-47 Vers 37 en 38 Bij het luisteren naar de prediking van Petrus, vervulde het hart van een groot aantal mensen onder het ...
frissewateren.nl
Zacharia 12:10

God vertrouwen in moeilijke tijden (9) : Frisse Wateren

Psalm 126-128 Het herenigen van de gelovigen De pelgrimsliederen 126-128 beschrijven ons, hoe de beide groepen van de gelovige Joden weer herenigd ...
frissewateren.nl
Zacharia 12:10-14

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl
Zacharia 12:10

Namen en titels van de Heere Jezus in Johannes 1

In deze studie willen wij de namen en titels van de Heere Jezus bestuderen zoals we die vinden in hoofdstuk 1 van het Evangelie naar Johannes.
israelendebijbel.nl
Zacharia 12:10

Israël – Mensenwerk of Gods werk? (2 – slot) : Frisse Wateren

Israël leeft vandaag in ongeloof? Voor dat het zover komt, is echter nog heel wat werk nodig. In deze dagen heb ik een uitvoerige ...
frissewateren.nl
Zacharia 12:10

De vreugde van de Heer Jezus : Frisse Wateren

Bijbelgedeelten: Psalm 16 vers 8-11; Jeremia 15 vers 16; Mattheüs 13 vers 44; Lukas 15 vers 4-5; Hooglied 3 vers 11. Heb jij ook niet het verlangen om ...
frissewateren.nl
Zacharia 12:9-10

De Wederkomst van Christus 1 – Honderd bijbelstudies

Inleiding “en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30) “Zie, Hij komt...
honderdbijbelstudies.nl
1
2
Volgende