Romeinen 8:10

NBV

10Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen.

SV

10En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.

KJV

10And if Christ be in you, the body is dead because of sin; but the Spirit is life because of righteousness.