Gerelateerd aan Romeinen 7:1-8

Gerelateerd aan Romeinen 7:1

Romeinen 6:14

De zonde mag niet langer over u heersen, want u staat niet onder de wet, maar leeft onder de genade.
Gerelateerd aan Romeinen 7:1

Romeinen 7:6

We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.
Gerelateerd aan Romeinen 7:1

Romeinen 6:3

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
Gerelateerd aan Romeinen 7:1

Romeinen 10:1

Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered.
Gerelateerd aan Romeinen 7:1

Spreuken 6:23

Want de lessen van je vader en je moeder zijn een lamp, een licht dat je vermaant en de weg wijst naar het leven.
Gerelateerd aan Romeinen 7:1

Romeinen 9:3

Omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel, zou ik bijna bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn;
Gerelateerd aan Romeinen 7:1

Romeinen 2:17

En u die uzelf een Jood noemt, op de wet vertrouwt en u op God laat voorstaan;
Gerelateerd aan Romeinen 7:1

Galaten 4:21

Vertelt u eens, u wilt u onderwerpen aan de wet, maar luistert u wel naar de wet?
Gerelateerd aan Romeinen 7:1

1 Korinthe 9:8

Dit is niet alleen een algemene waarheid, het staat ook in de wet,
Gerelateerd aan Romeinen 7:1

Ezra 7:25

In overeenstemming met de wijsheid van uw God waarover u beschikt moet u, Ezra, magistraten en rechters aanstellen die rechtspreken over het hele volk in de provincie Trans-Eufraat, over allen die de wetten van uw God kennen, en moet u wie ze niet kent ermee bekend maken.
Gerelateerd aan Romeinen 7:1

Romeinen 1:13

U moest eens weten, broeders en zusters, hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen, om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen. Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd.
Gerelateerd aan Romeinen 7:2

Genesis 2:23

Toen riep de mens uit: ‘Eindelijk een gelijk aan mij, mijn eigen gebeente, mijn eigen vlees, een die zal heten: vrouw, een uit een man gebouwd.’
Gerelateerd aan Romeinen 7:2

1 Korinthe 7:39

Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer.
Gerelateerd aan Romeinen 7:2

Numeri 30:7

(30:8) en zegt haar man er niets van zodra hij ervan hoort, dan blijven haar geloften en de verplichtingen die ze op zich genomen heeft geldig.
Gerelateerd aan Romeinen 7:2

1 Korinthe 7:4

Een vrouw heeft niet zelf de zeggenschap over haar lichaam, maar haar man; en ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw.
Gerelateerd aan Romeinen 7:3

Exodus 20:14

Pleeg geen overspel.
Gerelateerd aan Romeinen 7:3

Mattheüs 5:32

En ik zeg jullie: ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel-tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis; en ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel.
Gerelateerd aan Romeinen 7:3

Markus 10:6

Maar al bij het begin van de schepping heeft God de mens mannelijk en vrouwelijk gemaakt;
Gerelateerd aan Romeinen 7:3

1 Timotheüs 5:11

Wijs jongere weduwen af. Wanneer hun hartstocht hen van Christus vervreemdt, zullen ze weer willen trouwen,
Gerelateerd aan Romeinen 7:3

1 Samuel 25:39

Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij: 'Geprezen zij de HEER; hij heeft het voor mij opgenomen tegen Nabal, die me zo beledigd heeft. Op die manier heeft hij mij ervan weerhouden iets verkeerds te doen en heeft hij toch Nabal zijn verdiende loon gegeven.' Daarop stuurde hij boden naar Abigaïl om haar ten huwelijk te vragen.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende