Romeinen 4:25

NBV

25hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

SV

25Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

KJV

25Who was delivered for our offences, and was raised again for our justification.