Romeinen 4:24-25

NBV

24maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we geloven in hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt:
25hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

SV

24Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;
25Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

KJV

24But for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead;
25Who was delivered for our offences, and was raised again for our justification.