Romeinen 1:11-12

NBV

11Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken,
12of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.

SV

11Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden;
12Dat is, om mede vertroost te worden onder u, door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne.

KJV

11For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established;
12That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.