Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 32:7

Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 36:7

(36:8) Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen,
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 17:8

Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw van uw vleugels
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 27:5

Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 31:20

(31:21) U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat voor de lagen en listen van mensen, uw tent biedt hun een schuilplaats voor de laster van kwade tongen.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Jesaja 25:4

U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die wrede volken is als een stortbui tegen een muur,
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

1 Johannes 4:15

Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 61:3

(61:4) u bent altijd mijn schuilplaats geweest, een toren te sterk voor de vijand.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Jesaja 32:2

zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkbreuk, als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw van een rots in een dorstig, uitgedroogd land.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 121:5

De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 57:1

Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Van David, een stil gebed, toen hij voor Saul was gevlucht in een spelonk. (57:2) Wees mij genadig, God, wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen, tot het doodsgevaar is geweken.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 90:1

Een gebed van Mozes, de godsman. Heer, u bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Jesaja 4:5

dan zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken,
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 52:8

(52:10) Maar ik ben als een groene olijfboom in het huis van God, ik vertrouw op de liefde van God voor eeuwig en altijd.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Hosea 14:5

(14:6) Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Het zal bloeien als een lelie, wortelen als een ceder op de Libanon;
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Psalmen 25:13

Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Klaagliederen 4:20

De gezalfde van de HEER, de adem van ons leven, is in hun kuil gevangen, hij in wiens schaduw wij hoopten te leven, te midden van de volken.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Hooglied 2:3

Als een appelboom tussen de bomen van het bos, zo is mijn lief tussen de jongens. Ik verlang in zijn schaduw te zitten, met mijn tong wil ik zijn zoete vruchten proeven.
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Ezechiel 11:16

Maar geef daarop dit antwoord: "Dit zegt God, de HEER: Al heb ik hen weggevoerd naar verre volken, al heb ik hen over vele landen verspreid en al kunnen ze mij in die landen niet in een tempel vereren,
Gerelateerd aan Psalmen 91:1

Jesaja 8:14

Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot, de rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken.
1
2
Volgende