Psalmen 45:3

NBV

3(45:4) Gord uw zwaard aan de heup, o held, het teken van uw majesteit en glorie.

SV

3Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade is uitgestort in Uw lippen; daarom heeft U God gezegend in eeuwigheid.

KJV

3Gird thy sword upon thy thigh, O most mighty, with thy glory and thy majesty.