Psalmen 119:10, 99

SV

10Ik zoek U met mijn gehele hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.
99Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat Uw getuigenissen mijn betrachting zijn.

KJV

10With my whole heart have I sought thee: O let me not wander from thy commandments.
99I have more understanding than all my teachers: for thy testimonies are my meditation.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.