Psalmen 103:15-16

SV

15De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.
16Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.

KJV

15As for man, his days are as grass: as a flower of the field, so he flourisheth.
16For the wind passeth over it, and it is gone; and the place thereof shall know it no more.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.