Gerelateerd aan Prediker 2:5

Gerelateerd aan Prediker 2:5

Jeremia 39:4

Toen koning Sedekia van Juda en de soldaten hen zagen, vluchtten zij. Ze verlieten ‘s nachts de stad via de koninklijke tuin en de poort tussen de beide stadsmuren. De koning vluchtte in de richting van de Jordaanvallei,
Gerelateerd aan Prediker 2:5

Hooglied 4:12

Zusje, bruid, een besloten hof ben jij, een gesloten tuin, een verzegelde bron.
Gerelateerd aan Prediker 2:5

Genesis 2:8

God, de HEER, legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt.
Gerelateerd aan Prediker 2:5

Lukas 17:27

ze aten, ze dronken, ze huwden, ze werden uitgehuwelijkt, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg.
Gerelateerd aan Prediker 2:5

Hooglied 6:2

Mijn lief is naar zijn tuin gegaan, naar zijn balsemtuin beneden. Daar wil hij weiden, daar wil hij lelies plukken.