Gerelateerd aan Prediker 1:13

Gerelateerd aan Prediker 1:13

Prediker 3:10

Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt opgelegd.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Genesis 3:19

Zweten zul je voor je brood, totdat je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof keer je terug.’
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Prediker 1:17

Ik heb me er met hart en ziel voor ingespannen te ontdekken wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Maar ook dat, zo heb ik ingezien, is enkel najagen van wind.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Prediker 7:25

Ik heb met heel mijn hart kennis gezocht en alles wat er is heb ik proberen te doorgronden. Ik heb wijsheid gezocht en wilde tot een slotsom komen; van het kwaad heb ik de dwaasheid willen kennen, van de dwaasheden de waanzin.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Prediker 8:16

Ik zocht met heel mijn hart naar wijsheid. Alles wat de mens op aarde onderneemt, wilde ik doorgronden. Nooit geeft hij zijn ogen rust, dag noch nacht,
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Spreuken 2:2

een open oor hebt voor mijn wijsheid, een geest die neigt naar inzicht,
Gerelateerd aan Prediker 1:13

1 Timotheüs 4:15

Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Spreuken 18:1

Een zelfzuchtig iemand volgt alleen zijn eigen wil, hij gaat de strijd met alle wijsheid aan.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Prediker 2:26

Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Spreuken 18:15

Een verstandig mens verwerft kennis, een wijze is gespitst op inzicht.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Psalmen 111:2

Machtig zijn de werken van de HEER, wie ze liefheeft, onderzoekt ze.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Prediker 8:9

Dit alles heb ik vastgesteld gedurende de tijd dat ik aandachtig keek naar alles wat gebeurt onder de zon, en zag dat een mens zijn macht misbruikt om een ander kwaad te doen.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Prediker 2:23

maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is leegte.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Spreuken 23:26

Mijn zoon, geef me je vertrouwen, vind vreugde in de weg die ik je wijs.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Prediker 4:4

Ik heb al het gezwoeg gezien, en vastgesteld dat alles wat een mens bereikt het resultaat is van zijn afgunst op een ander. Ook dat is enkel lucht en najagen van wind.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Prediker 12:12

En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing: er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt, en veel lezen mat het lichaam af.
Gerelateerd aan Prediker 1:13

Spreuken 4:7

Het begin van wijsheid is dat je wijsheid zoekt, aan alles wat je hebt verworven, inzicht toevoegt.