Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Openbaring 21:27

Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

1 Johannes 5:3

Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last,
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Openbaring 22:7

'Ik kom spoedig!' Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

1 Johannes 3:3

Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook Jezus rein is.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Openbaring 2:7

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat."
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

1 Johannes 3:23

Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

1 Korinthe 7:19

Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is, belangrijk is dat men de geboden van God in acht neemt.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Psalmen 119:1

Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER,
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Johannes 15:10

je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Openbaring 7:14

Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Lukas 12:37

Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Galaten 5:6

In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Johannes 4:12

U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Mattheüs 7:21

Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Johannes 10:9

Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Openbaring 22:2

In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

1 Korinthe 8:9

Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Psalmen 112:1

Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Johannes 14:21

Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’
Gerelateerd aan Openbaring 22:14

Johannes 14:15

Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
1
2
Volgende