Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Openbaring 2:17

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt."
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Openbaring 2:11

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden."
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Mattheüs 11:15

Laat wie oren heeft goed luisteren!
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Mattheüs 13:9

Laat wie oren heeft goed luisteren!’
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Openbaring 22:14

Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Openbaring 13:9

Wie oren heeft, moet horen.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Mattheüs 13:43

Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun Vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren!
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Lukas 23:43

Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Genesis 2:9

Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Openbaring 22:2

In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Openbaring 3:21

Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten, net zoals ik zelf overwonnen heb en samen met mijn Vader op zijn troon zit.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Openbaring 3:12

Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Openbaring 3:5

Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Openbaring 2:26

Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over alle volken.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Openbaring 21:7

Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Genesis 3:22

Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

1 Johannes 5:4

want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

1 Korinthe 2:10

God heeft ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Spreuken 3:18

Ze is een levensboom voor wie haar omhelst, wie haar omarmt mag zich gelukkig prijzen.
Gerelateerd aan Openbaring 2:7

Johannes 16:33

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: ik heb de wereld overwonnen.’
1
2
Volgende