Openbaring 21:14-15

NBV

14De stadsmuur had twaalf grondstenen, met daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam.
15Degene die met mij sprak had een gouden meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten.

SV

14En de muur der stad had twaalf fondamenten, en in dezelve de namen der twaalf apostelen des Lams.
15En hij die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten, en haar poorten, en haar muur.

KJV

14And the wall of the city had twelve foundations, and in them the names of the twelve apostles of the Lamb.
15And he that talked with me had a golden reed to measure the city, and the gates thereof, and the wall thereof.