Gerelateerd aan Openbaring 20:7-9

Gerelateerd aan Openbaring 20:7

Openbaring 20:2

Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren.
Gerelateerd aan Openbaring 20:8

Openbaring 16:14

Dat zijn demonische geesten die tekenen verrichten en erop uitgaan om alle koningen op aarde bijeen te brengen voor de strijd op de grote dag van de almachtige God.
Gerelateerd aan Openbaring 20:8

Openbaring 20:10

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
Gerelateerd aan Openbaring 20:8

Openbaring 20:3

Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten.
Gerelateerd aan Openbaring 20:8

Ezechiel 38:1

De HEER richtte zich tot mij:
Gerelateerd aan Openbaring 20:8

Hebreeën 11:12

Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee.
Gerelateerd aan Openbaring 20:8

Jesaja 10:22

Want, Israël, al was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een rest zal terugkeren. Je vernietiging staat vast en de gerechtigheid zal overvloedig zijn.
Gerelateerd aan Openbaring 20:8

1 Samuel 13:5

De Filistijnen verzamelden hun troepen om tegen Israël ten strijde te trekken. Met drieduizend strijdwagens en zesduizend paarden, en voetvolk zo talrijk als zandkorrels aan de zee trokken ze op en legerden zich bij Michmas, ten oosten van Bet-Awen.
Gerelateerd aan Openbaring 20:8

Richteren 7:12

De Midjanieten waren met de Amalekieten en nog andere woestijnvolken als sprinkhanen over de vlakte uitgezwermd. Hun kamelen waren ontelbaar als zandkorrels aan de zee.
Gerelateerd aan Openbaring 20:8

1 Koningen 4:20

De bevolking van Juda en Israël was zo talrijk als zandkorrels aan de zee. De mensen hadden volop te eten en te drinken en waren gelukkig.
Gerelateerd aan Openbaring 20:8

Jeremia 33:22

Ontelbaar zijn de sterren aan de hemel en de zandkorrels aan de zee, even ontelbaar zal ik de nakomelingen maken van mijn dienaar David en van de Levieten die mij dienen.’
Gerelateerd aan Openbaring 20:9

Ezechiel 38:16

Als een wolk die het land overdekt zul je tegen mijn volk Israël optrekken. Eens zal ik je naar mijn land brengen, en als ik alle volken door jou, Gog, laat zien dat ik heilig ben, zullen ze beseffen wie ik ben.
Gerelateerd aan Openbaring 20:9

Ezechiel 39:6

Magog zal ik in vlammen doen opgaan, net als de kustbewoners die zich veilig wanen. Ze zullen weten dat ik de HEER ben.
Gerelateerd aan Openbaring 20:9

Ezechiel 38:9

Met je troepen en al je bondgenoten zul je optrekken als een stormwind, als een wolk die het land overdekt.
Gerelateerd aan Openbaring 20:9

Ezechiel 38:22

Ik zal Gog straffen met de pest en de dood, ik laat slagregens, hagelstenen, zwavel en vuur neerkomen op hem, op zijn troepen en al zijn bondgenoten.
Gerelateerd aan Openbaring 20:9

Psalmen 106:18

Vuur verbrandde hun aanhang, een felle vlam heeft de schuldigen verteerd.
Gerelateerd aan Openbaring 20:9

Psalmen 97:3

Vuur gaat voor hem uit, rondom verterend wie tegen hem opstaan.
Gerelateerd aan Openbaring 20:9

Openbaring 13:13

Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.
Gerelateerd aan Openbaring 20:9

Habakuk 1:6

Ik laat de Chaldeeën komen, dat grimmige, onstuimige volk, dat de hele aarde doorkruist om andermans woonplaatsen te bezetten.
Gerelateerd aan Openbaring 20:9

Micha 2:13

Hij die een bres slaat gaat voorop, ze breken uit, ze trekken door de poort, ze gaan erdoor naar buiten. Hun koning gaat hun voor, de HEER gaat aan het hoofd.
1
2
Volgende