Gerelateerd aan Markus 5:1-20

Gerelateerd aan Markus 5:1

Lukas 8:26

Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt.
Gerelateerd aan Markus 5:1

Mattheüs 8:28

Toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarenen kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te gaan.
Gerelateerd aan Markus 5:1

Markus 4:35

Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’
Gerelateerd aan Markus 5:2

Markus 1:23

Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest, en hij schreeuwde:
Gerelateerd aan Markus 5:2

Markus 5:8

Want hij had tegen hem gezegd: ‘Onreine geest, ga weg uit die man.’
Gerelateerd aan Markus 5:2

Jesaja 65:4

ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
Gerelateerd aan Markus 5:2

Markus 7:25

Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was.
Gerelateerd aan Markus 5:2

Lukas 9:42

Terwijl de jongen naar hem toe liep, gooide de demon hem op de grond en liet hem stuiptrekken. Maar Jezus sprak de onreine geest op strenge toon toe, genas de jongen en gaf hem terug aan zijn vader.
Gerelateerd aan Markus 5:2

Markus 1:26

De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw.
Gerelateerd aan Markus 5:2

Markus 4:1

Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan.
Gerelateerd aan Markus 5:2

Lukas 8:27

Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven.
Gerelateerd aan Markus 5:2

Markus 3:30

Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest.’
Gerelateerd aan Markus 5:3

Jesaja 65:4

ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
Gerelateerd aan Markus 5:3

Daniel 4:32

(4:29) U wordt verstoten door de mensen; u zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen zeven jaren voorbijgaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent.'
Gerelateerd aan Markus 5:3

Lukas 8:29

Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven.
Gerelateerd aan Markus 5:3

Markus 9:18

steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’
Gerelateerd aan Markus 5:4

Jakobus 3:7

De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen, wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren,
Gerelateerd aan Markus 5:5

Job 2:7

Hierop vertrok Satan en overdekte Job van voetzool tot kruin met kwaadaardige zweren.
Gerelateerd aan Markus 5:5

1 Koningen 18:28

De profeten riepen uit alle macht en brachten zichzelf, zoals hun gewoonte was, met zwaarden en lansen verwondingen toe tot het bloed over hun lijf stroomde.
Gerelateerd aan Markus 5:5

Johannes 8:44

Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende