Gerelateerd aan Markus 4:35

Gerelateerd aan Markus 4:35

Mattheüs 8:18

Toen Jezus de mensenmassa om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen.
Gerelateerd aan Markus 4:35

Lukas 8:22

Op een van die dagen stapte hij in een boot, samen met zijn leerlingen, en zei tegen hen: ‘Laten we naar de overkant van het meer gaan, ‘en ze voeren het meer op.
Gerelateerd aan Markus 4:35

Mattheüs 8:23

Hij stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem.
Gerelateerd aan Markus 4:35

Johannes 6:25

Ze vonden hem aan de overkant van het meer en vroegen: ‘Rabbi, wanneer bent u hier gekomen?’
Gerelateerd aan Markus 4:35

Lukas 8:25

Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie geloof?’ De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?’
Gerelateerd aan Markus 4:35

Johannes 6:17

ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar Kafarnaüm. Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen.
Gerelateerd aan Markus 4:35

Markus 6:45

Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen.
Gerelateerd aan Markus 4:35

Johannes 6:1

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd).
Gerelateerd aan Markus 4:35

Markus 5:21

Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer.
Gerelateerd aan Markus 4:35

Mattheüs 14:22

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd.
Gerelateerd aan Markus 4:35

Markus 8:13

Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.