Gerelateerd aan Markus 3:30

Gerelateerd aan Markus 3:30

Johannes 10:20

Veel mensen zeiden: ‘Hij is bezeten, hij is gek. Waarom luisteren jullie nog naar hem?’
Gerelateerd aan Markus 3:30

Markus 3:22

Ook de schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebul, ‘en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’