Markus 1:4

SV

4Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden.

KJV

4John did baptize in the wilderness, and preach the baptism of repentance for the remission of sins.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.