Markus 14:50

NBV

50Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg.

SV

50En zij, Hem verlatende, zijn allen gevloden.

KJV

50And they all forsook him, and fled.